Széchényi 2020

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 - Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben


Célok

A pályázat célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása, közvetetten a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett, az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók csoportjának támogatását szolgálják.
A projekt konkrét célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan a pedagógusok körében történő országos elterjesztése.

 

 


< Vissza