Széchényi 2020

Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben


EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Lead

szöveg